(వీడియో) సినిమా 'అట్టర్ ఫ్లాప్' అవ్వటంతో... పీకలలోతు అప్పులలో మునిగిపోయిన ఆ టాలీవుడ్ హీరో..చివరికి ఏమి చేసాడో తెలిస్తే ఎవ్వరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Loading...
Loading...

Popular Posts