(వీడియో) అబ్బో ఎంత తెలివైన ఆడదో.. ఇంట్లో రంకుమొగిడిని ఎలా దాచిపెట్టిందో చూడండి


Loading...

భార్యఅక్రమ సంబంధం భరించలేక ఓ భర్త ప్రియుడు ఇంట్లో ఉండగా ఇంటి బయట తాళం పెట్టి పోలీసులు కు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు వచ్చే సమయానికి ప్రియుడిని పెట్టెలో పెట్టి తాళం వేసింది.. అనుమానం రాకుండా పెట్టె మీద దిండ్లు, దుప్పట్లు పెట్టింది.. పోలీసులు అనుమానంతో పెట్టె తీయించగా పాపం ప్రియుడు దొరికిపోయాడు.
Loading...


Loading...

Loading...

Latest Hits(ఎక్కువ మంది చదివిన వార్తలు)