ప్రపంచంలో మొత్తం 8 రకాల వివాహాలు. మీది ఎలాంటి వివాహమో చెక్ చేసుకోండి

వివాహాలు ఎన్ని రకాలు అని అడిగితె ఎవరు సమాధానం వేంటనే చెప్పలేరు. ప్రాంతాన్ని బట్టి అక్కడి ఆచార వ్యవహారాలను బట్టి వివాహాలు భిన్నమైన రీతిలో జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే ఏ వివాహం అయినా ఇప్పుడు చెప్పే 8 రకాల వివాహాల్లో ఎదో ఒక పద్దతి ప్రకారం జరుగుతుంది. వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

1. బ్రహ్మం – ఈ వివాహంలో వరుణ్ణి ఎంపిక చేసుకొని, తన కూతురుని వివాహం చేసుకోమని అడిగి చేసే వివాహం బ్రహ్మ వివాహం.
2. దైవం – యజ్ఞ యాగాదులు చేసే రుత్విజునికి తన కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చేయటం దైవ వివాహం.
3. అర్షం – ఒకప్పుడు గో సంపదను చూసి వివాహం చేసేవారు. అలాంటి రెండు గోవులను స్వీకరించి తన కుమార్తెకు వివాహం చేయటం అర్ష వివాహం.
4. ప్రాజాపత్యం – ఇక నుంచి గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ తనకు అందించిన కన్యను కంటికిరెప్పలా చూసుకుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ వివాహం చేసుకోవడం ప్రాజాపత్య వివాహం.
5. అసురం – తన కూతురిని ఇచ్చి వివాహం చేయటానికి వీలైనంత కన్యాశుల్కాన్ని తీసుకున్న తర్వాతే వివాహం చేయటాన్ని అసుర వివాహం అని అంటారు.
6. గాంధర్వం – పెద్దవారి ప్రమేయం లేకుండా వధూవరులిద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో చేసుకుంటే ఆ వివాహాన్ని గాంధర్వ వివాహం అని అంటారు.
7. రాక్షసం – తాను ఇష్టపడిన అమ్మాయిని బంధువుల అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎత్తుకువెళ్లి చేసుకొనే వివాహాన్ని రాక్షస వివాహం అని అంటారు.
8. పైశాచికం – నిద్రిస్తున్న స్త్రీ శీలాన్ని అపహరించి ఆపై ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవటం పైశాచిక వివాహం అవుతుంది.
Loading...

Latest Hits(ఎక్కువ మంది చదివిన వార్తలు)