కాటుక వలన కళ్ళు అందంగా ఉండడమే కాదు కళ్ళకు బోలెడంత ఆరోగ్యం

Loading...
కాటుక అనేది స్త్రీలకు ఉన్న సుమంగళ ద్రవ్యములలో ఒకటిగా చెప్పబడినది. స్త్రీలు వారి ఐదవతనమును కొరకు కాటుక ధరిస్తారు. సూర్య కిరణాలు నేరుగా పడటంవల్ల కంటికి హాని కలుగుతుంది. కాటుక ధరించడం వల్ల కంటికి చలువ చేస్తుంది కనుక సూర్య కిరణాలు పడినను కంటికి ఎటువంటి హాని కలుగదు. కాటుక యొక్క మహిమను శ్రావణ మంగళవారము నోములో తెలిపియున్నారు.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం కాటుక పెట్టుకోవడం వల్ల కళ్లకు చల్లదనం లభిస్తుంది. అలాగే దుమ్ము, ధూళి కణాలు కళ్లలో పడకుండా కాటుక అడ్డుకుంటుంది. అంతేకాదు కళ్లు ఎప్పుడూ తాజాగా, మెరుస్తుండేట్టు చేస్తుంది. కళ్లలో ఏర్పడే ఎర్రటి మచ్చలు కాటుక పెట్టుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతాయి. ఇన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడే కాటుక తయారీలో ప్రమిద, ఆముదం, దూది(వత్తి), రాగి పాత్ర, గంధం, కర్పూరం ఉపయోగిస్తారు.

కాటుకని ధరించడానికి ముఖ్యమైన కారణం అందం. ప్రకృతిలో మనిషికి మాత్రమే నల్లటి కనుగుడ్డు చుట్టూతా తెల్లటి కంటిభాగం ఉంటుంది. దీనినే స్క్లెరా అంటారు. ఈ తెల్లటి భాగం వల్లే కనుగుడ్డు ఎటు కదులుతోందో? మనిషి కళ్లు పలుకుతున్న భావాలు ఏమిటో? తెలుస్తాయి. ఈ స్క్లెరా చుట్టూ కాటుకని పూయడం వల్ల కళ్లు పలికే భావాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
Loading...

Popular Posts