కాలి వేళ్లను బట్టి ఆడవాళ్ల మనస్తత్వాలు, వ్యక్తిత్వాలు.. కాబట్టి పెళ్లి చేసుకునే ముందు, ప్రేమించే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.

Loading...
కాలి బొటనవేలు కంటే పక్కన ఉన్న వేలు పొడవుగా ఉంటే ఆ అమ్మాయిని గడుసు అమ్మాయి అని అంటూ ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మరి పక్కన వేళ్ళ కంటే బొటనవేలు పెద్దదిగా ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటారు. ఇలాంటి సందేహాలు మనకు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. కాలి వేళ్లను బట్టి ఆడవాళ్ల మనస్తత్వాలు, వ్యక్తిత్వాలు ఇలా ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.. కాబట్టి పెళ్లి చేసుకునే ముందు, ప్రేమించే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.
కాలి వేళ్ల సైజును బట్టి వ్యక్తిత్వం:
  • కాలి వేళ్ళు అన్నింటిలో బొటనవేలు పెద్దదిగా ఉంటే వారు చాలా తెలివిగాను, సృజనాత్మకంగా ఉంటారట. 
  • అదే బొటనవేలు చిన్నగా ఉండేవారు ఏ పనైనా చాలా సులభంగా చేసేస్తారు.
  • కాలి రెండో వేలు పొడవుగా ఉంటే వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు, దైర్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • అదే రెండో వేలు పొట్టిగా ఉండేవారు అందరితో కలివిడిగా ఉంటారు.
  • కాలి మొదటి మూడు వేళ్ళు పొడవుగా ఉండి, చివరివి చిన్నగా ఉండేవారు చాలా శక్తివంతంగా, దృడంగా ఉండటమే కాకుండా ఊహించని శక్తి వీరిలో ఉంటుంది. 
  • బొటనవేలు పక్కన వేళ్ళు బొటనవేలి కన్నా పొట్టిగా ఉన్నవారు జీవితాన్ని అన్ని కోణాల్లోనూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. 
  • కాలి చివరి వేలు, చిటికెన వేలు మినహా మిగతా వేళ్ళు అన్ని సమానంగా ఉండేవారు కుటుంబానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అంతేకాక ఎదుటి వారు చెప్పిన ప్రతి మాటనూ శ్రద్దగా వింటారు. 
  • కాలి వేళ్ళలో నల్గవ వేలు పొట్టిగా ఉన్నవారికి కుటుంబం, రిలేషన్స్ పట్ల పెద్దగా ఆసక్తి ఉండదు. వీరు బందాలకు దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. 
  • చిటికెన వేలు నాల్గవ వేలికి అంటుకొని ఉంటే, వీరు చాలా సిగ్గు, భయం కలిగి ఉంటారు. ఈ సిగ్గు కారణంగా భాధ్యతలకు కూడా దూరంగా ఉంటారు. 
  • అదే చిటికెన వేలు నలుగో వేలికి దూరంగా ఉంటే, వారు చాలా సాహసంగా ఉండటమే కాక చాలా చమత్కారంగా మాట్లాడతారు.
Loading...

Popular Posts