ఒక్కసారి దీన్ని చదవండి. ఈ కొత్త తరహా మోసాన్ని అందరికీ తెలియజేయండి

జాగ్రత్త.. నమ్మించి మోసం చేసి ఉన్నదంతా దోచుకువెళ్ళే గ్యాంగులు రకరకాల ఎత్తుగడలతో ప్రజలను వంచిస్తున్నారు. ఒక్కసారి దీన్ని చదవండి.

ఎవరైనా మహిళ మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చి.. గ్యాస్ కంపెనీ నుండి వచ్చామని.. మెడలో ఉన్న ఐడీ కార్డు చూపించి.. గ్యాస్ స్టవ్ మెయిన్ టేనేన్సు కోసం సంవత్సరానికి రూ. 200 లు కట్టి
మెంబర్ షిప్ కార్డు తీసుకోమని అడిగితే , తొందరపడి నమ్మి ఇంట్లోకి రానివ్వకండి.

ఆ గ్యాస్ కంపెనీ యొక్క ఐడీ కార్డులు , మెంబర్ షిప్ కార్డులు అన్నీ కూడా భోగస్ అని గుర్తించండి.

ఎందుకంటే, ఏ గ్యాస్ కంపెనీ కూడా అలా వినియోగదారుల ఇళ్ళ వద్దకు తమ ప్రతినిధులను పంపించదని తెలుసుకోండి.

అలాంటి వారిని తొందరపడి ఇంట్లోకి రానిస్తే, వారు మాట్లాడుతూ మధ్యలో బాత్ రూమ్ కు అర్జెంట్ అని అడుగుతారు.

అప్పుడు వారిని పంపిస్తే, వారు బాత్ రూమ్ నుండి మీ ఇంట్లో ఎంత మంది ఉన్నదీ, మీ ఇంటి పరిస్థితి ని అంతటినీ వాళ్ళ గ్యాంగ్ కు మొబైల్ లో సమాచారం చేరవేస్తారు.
తర్వాత ఆ గ్యాంగ్ వచ్చి ఇంట్లో ఉన్నదంతా దోచుకొని వెళతారు.

ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలను టార్గెట్ గా చేసుకొని ,
క్లోరో ఫాం వాడి, ఆ గ్యాంగ్ లు ఇటువంటి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నాయి. అలాంటి వారి పట్ల ఎలాంటి అనుమానం కలిగినా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి.
Loading...

Latest Hits(ఎక్కువ మంది చదివిన వార్తలు)