భోజనం తరువాత అస్సలు చేయకూడని పనులు తెలుసుకోండి

Loading...
కొన్ని చేసిన తరువాత కొన్ని చేయకూడదని పెద్దలు ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉంటారు. అలాంటి వాటిలో భోజనం తరువాత చేయకూడనివి..
1. సిగరేటు తాగరాదు
తిన్న తరువాత తాగే ఒక్క సిగరేటు 10 సిగరేట్లతో సమానమంటా.. దీంతో కాన్సెర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ.
2.టీ తాగరాదు
టీ వలన పెద్ద మొత్తంలో ఆసిడ్ విడుదల చేయటం వల్ల.. ఆహారం జీర్ణం అవ్వటం కష్టమవుతుంది.
3. పళ్లు తినకూడదు
భోజనం చేసిన తరువాత పళ్లు తినటం వల్ల కడుపు మొత్తం గాలితో నిండిపోతుంది.. ఒకవేళ తినాలనుకున్నవాళ్లు ఒక్క గంట ముందు తినే ముందు కాని, తిన్న తరువాత కాని తీసుకుంటే మంచిది.
4. బెల్టు లూస్ చేసుకోకూడదు
దీని వల్ల ఎక్కడన్నా ఇరుకున్న ఆహరం సరిగ్గా జీర్ణం కాదు
5.స్నానం చేయకూడదు
భోజనం చేసిన వెంటనే స్నానం చేయకూడదు. చేస్తే రక్తం అంతా కాళ్లకు, చేతులకు మొత్తం ఒంటికి పాకి, పొట్ట దగ్గర రక్తం తగ్గిపోయి. జీర్ణపక్రియని నెమ్మది చేస్తుంది. దీని వల్ల జీర్ణ వ్యవస్ధ సామర్ధ్యం తగ్గిపోతుంది.
6. నిద్ర పోకూడదు
భోజనం చేసిన వెెంటనే పడుకుంటే ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం అవ్వక గ్యాస్టిక్, ఇన్ ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. మాములుగా భోజనం చేసిన వెంటనే ఎవరికైనా నిద్ర వస్తుంది. తప్పకుండా పడుకోవాలి అంటే ఒక 10 నిమిషాలు పడుకొని లేవటం మంచిది.
Loading...

Popular Posts