పూజ గదిలో ఇలా ముగ్గు వేస్తే… మీ ఇంట్లో కుబేరుడు, లక్ష్మీదేవి కూర్చున్నట్టే…

Loading...
పూజ గదిలో కుబేరుడి ముగ్గు వేస్తే… ఆ ముగ్గులో లక్ష్మి దేవి, కుబేరుడు వచ్చి కూర్చుంటారు. ఈ ముగ్గు వేయడం చాలా సులభము. ఈ ముగ్గు వేసేటప్పుడు ఈ వీడియో చూసి అందులో చూపినట్టు పసుపు, కుంకుమ వెయ్యండి. ఈ ముగ్గుని ఇంటి బయట వెయ్యవద్దు.
ఒక సారి జాయిన్ అయితే చాలు లైఫ్ టైం ఆదాయం వస్తూనే ఉంటుంది. ప్లే స్టోర్ నుంచి OneAD app install చేసుకోండీ. ఈ Refer code - 92AT5ZLF5 ఎంటర్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి. నెలకు 60 వేలు సంపాదించండి
Loading...

Popular Posts

Latest Posts

Loading...