పూజ గదిలో ఇలా ముగ్గు వేస్తే… మీ ఇంట్లో కుబేరుడు, లక్ష్మీదేవి కూర్చున్నట్టే…

పూజ గదిలో కుబేరుడి ముగ్గు వేస్తే… ఆ ముగ్గులో లక్ష్మి దేవి, కుబేరుడు వచ్చి కూర్చుంటారు. ఈ ముగ్గు వేయడం చాలా సులభము. ఈ ముగ్గు వేసేటప్పుడు ఈ వీడియో చూసి అందులో చూపినట్టు పసుపు, కుంకుమ వెయ్యండి. ఈ ముగ్గుని ఇంటి బయట వెయ్యవద్దు.
Loading...

Latest Hits(ఎక్కువ మంది చదివిన వార్తలు)