మీ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ మీ వయసును తెలియజేస్తుంది... నిజమో కాదో మీరే ట్రై చేయండి

  • ఎవరు ఈ లెక్కల సూత్రాన్ని కనుకున్నారో తెలియదు. కానీ అది నిజమే. ఆశ్చర్యం... నిజంగా ఆశ్చర్యం. మీ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ తో క్రింద వివరించిన విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి నిజమో కాదో తెలుసుకోండి.
  • 1)మీ సెల్ ఫోన్ నెంబర్లోని చివరి అంకెను తీసుకోండి.
  • 2) దాన్ని 2 తో గుణించండి.
  • 3) ఆ మొత్తానికి 5 కూడండి.
  • 4) ఈ మొత్తాన్ని 50 తో గుణించండి.
  • 5)వచ్చిన మొత్తానికి 1766 కూడండి.
  • 6) ఆ వచ్చిన మొత్తంలోనుండి మీరు పుట్టిన సంవత్సరాన్ని తీసేయండి.
  • ఇప్పుడు 3 అంకెలు వస్తుంది... ఆ మూడు అంకెలలోని మొదటి అంకె మీ సెల్ ఫోన్లోని చివరి అంకె, మిగిలిన రెండంకెలు మీ ప్రస్తుత వయసు... ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది కదూ! నేను ప్రయత్నించాను కరక్టుగా వచ్చింది.
  • మీరు కూడ ప్రయత్నం చేసి షేర్ చేయండి.
Loading...

Latest Hits(ఎక్కువ మంది చదివిన వార్తలు)