మీరు కనుక ఇలా సెక్స్ చేస్తే ఇక ఆడది జీవితంలో మిమ్మల్ని మరచిపోదు

సాధారణంగా మహిళలకు శృంగారంలో పూర్తిగా భావప్రాప్తి కలిగించే భాగాన్ని ‘క్లైటారిస్’ అంటారు. అయితే.. మంచి రసపట్టులో ఉన్నప్పుడు పురుషుడు దానిని మరిచిపోయి ఆవేశంగా ఊగిపోతాడు. ఆ సమయంలో మహిళలే ఏదో ఓ రకంగా పురుషాంగం క్లైటారిస్‌కు తగిలేలా భంగిమను మార్చుకుంటూ భావప్రాప్తి పొందుతారు. కానీ.. మహిళల్ని మరింత భావప్రాప్తిని కలిగించడంలో అంతకంటె గొప్ప స్పాట్‌ వుందని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఆ భాగాన్ని ‘జి-స్పాట్’ అంటారుఈ ‘జి-స్పాట్’ యోని మొదటి గోడ మీద యోనిలోపల రెండు అంగుళాల లోతులో పై భాగాన ఉంటుంది. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే చూపుడు వేలిని యోని లోపలికి రెండు అంగుళాల లోతులో పెట్టి వేలి ముందు భాగాన్ని కొక్కెంలా చేసి తడిమి చూస్తే ఒక గుండ్రటి ఎత్తైన స్పాట్ తగులుతుంది. అదే జి-స్పాట్

ఈ  
జి-స్పాట్ ని సరిగ్గా వేలితోగానీ, పురుషాంగంతోకానీ, ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా కానీ ప్రేరేపిస్తే మహిళలకు బ్రహ్మాండమైన భావప్రాప్తి కలిగి ఆనందం ఆకాశపు అంచులు దాటి స్వర్గానికి చేరుకుంటుంది. 

జి-స్పాట్‌ను సరైన విధంగా ప్రేరేపిస్తే లోతైన భావప్రాప్తి కలిగి శరీరమంతటా ఆ అనందానుభూతులు, స్పందనలు కలుగుతాయి. ఒక్కోసారి ఆ ఆనందం అరగంట వరకు ఉంటుంది. ఇక ఆడది జీవితంలో మిమ్మల్ని మరచిపోదు
Loading...

Popular Posts

Latest Posts